header2

Tips

 • Plaats de fles altijd rechtop, zowel tijdens gebruik als tranport.
 • Propaan- of butaandamp is zwaarder dan lucht. Zet de fles nooit in lager gelegen ruimtes om ophoping van gas bij onbedoelde lekkages te voorkomen.
 • Zet de fles nooit in de volle zon of dicht bij hete objecten. Dit voorkomt te hoge drukopbouw in de fles.
 • Zorg voor voldoende ventilatie op de opslagplaats van de fles om ophoping van gas bij een onbedoelde lekkage te voorkomen. Ventileer ook goed op de plaats waar de fles wordt gebruikt. Onvoldoende ventilatie kan leiden tot een onvolledige verbranding van het gas waarbij het zeer giftige (en reukloze!) koolmonoxide kan ontstaan.
 • Controleer bij de aansluitingen of deze schoon zijn en voorzien van de juiste afdichtring. Gebruik eventueel zeepsop om te controleren op lekkage. Gebruik hiervoor nooit een aansteker, lucifer e.d.
 • Draai de afsluiter altijd met de hand open en dicht, gebruik hiervoor geen gereedschap. Indien de afsluiter beschadigd is, neem dan contact op met uw gasleverancier.
 • Draai na gebruik de afsluiter dicht voor het afkoppelen van de "lege" fles. Let op: er zit altijd wat restproduct in de fles. Draai na gebruik altijd eerst de afsluiter van de fles dicht en pas daarna de kraan van het verbruikstoestel.
 • Gebruik altijd goedgekeurde gasslang met de juiste specificaties. Geadviseerd wordt de gasslang eens per 2 jaar te vervangen (zie datum op gasslang). Gebruik nooit andere soorten slangen en controleer regelmatig op lekkage, scheurtjes e.d. Het is aan te bevelen om bij gebruik van apparatuur een maximale slanglengte van zo'n 1,5 meter aan te houden en de slang met slangklemmen te bevestigen.
 • Gebruik altijd een gasdrukregelaar met de juiste aansluiting en capaciteit. Op het verbruikstoestel staat normaliter vermeld welke drukregelaar u nodig heeft. Geadviseerd wordt de regelaar eens per 5 jaar te vervangen.
 • Laat complete gasinstallaties altijd aanleggen door een erkend installateur.
 • Tot slot het belangrijkste: Kijk goed wat u doet en denk na bij uw handelingen! Bij twijfel niet doen maar eerst advies inwinnen. Door correct gebruik en nadenkend handelen is de kans op ongelukken minimaal!

 
webdesign door ipsis